title
Lehtvormitavusdiagrammi määramine TH550 terasplekile
Determination of Forming Limit Curve for TH550 sheet metal
author
Suurkivi, Mart
keywords
lehtvormitavusdiagramm
forming limit curve
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network