title
Teenuse protsessi parandamise mõju avaliku ja erasektori koostöö keskkonnas
Impact of Service Process Improvement in a Public-Private Organizational Environment
author
Ajayi, Thomas Olusola
keywords
mõju hindamine
teenuse protsess
teenuste innovatsioon
sadamalinn
impact assessments
service process
service innovation
seaport
defence date
language