title
Kraana alajaama sandwich lahenduse väljaarendamine ja analüüs
Sandwich enclosure concept development and analysis for crane substation.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal