title
Teraskorstnale mõjuva tuulejõu hindamise metoodika
Method for wind behavior evaluation on steel chimneys
author
Kauler, Renee
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information