title
Puuvilja-marjapüreeta marmelaadimassi säilitamistemperatuuri ja –aja mõju lõpptoote omadustele
The effect of storage temperature and time of jelly mixture without puree on the properties of final product
author
Kaasik, Kristina
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ligipääs piiratud, kuna sisaldab ettevõtte konfidentsiaalset infot