title
Poolautomaatse arveldamisprotsessi parendamine ettevõtte Stora Enso AB näitel
Semi-automatic billing process improvement in Stora Enso AB
author
Tikko, Milja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal