title
Quick Response kontseptsiooni rakendamise võimalused Montoni kaubamärgi näitel
Implementing the Principles of Quick Response on the Example of Monton Brand
author
Aljaste, Maris
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit