title
Õlle kääritusaste, selle mõõtmine, määramine ja prognoosimine
Degree of fermentation of beer, its measuring, determining, and forecasting
author
Sameli, Margit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit