title
Starterbakteri Lactobacillus brevis M30I-2 kultiveerimise ja säilitamise tingimuste mõju rukkileiva taigna käärimisele
Influence of starter bacteria Lactobacillus brevis M30I-2 cultivation and preservation conditions on fermentation of rye bread dough
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access