title
AS VMT Tehased tootmisindikaatorite määratlemine ja tootmisvoo analüüs ERP süsteemi loomiseks
Definition of manufacturing indicators and dataflow diagrams for the ERP system at VMT Tehased Ltd
author
Lehemets, Martin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network