title
Eesti pehmemööbli tootjate ekspordimudelid Ehitusvara AS näitel
The export models of upholstered furniture producers in Estonia based on the example of Ehitusvara AS
author
Visnapuu, Ragne
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network