title
Välisturgudele sisenemine Eesti metallitööstuse mikroettevõtte näitel
Foreign market entry for Estonian metal industry micro enterprises
author
Radzhabova, Anna
keywords
rahvusvahelisena sündinud ettevõte
tunnetuslik kaugus
suhtevõrgustikud
Uppsala stage model
born global enterprise
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network