title
Eesti keemiatööstusettevõtete konkurentsieelised ning peamised eksporditakistused välisturgudel
The competition advantages and main export obstacles in external markets of Estonian chemical industrial enterprises
author
Odar, Reilika
defence date
language