title
Kakaoubade vastuvõtu automaatliini juurutamise mõjude analüüs Katoen Natie Eesti AS näitel
Analysis of the impacts on implementing automatic unloading line of cocoa beans in warehouse on the example of Katoen Natie Eesti AS
author
Jõgisoo, Maris
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal