title
ROS-il põhinevate robotite simuleerimine Gazebo, CARLA ja LGSVL simulaatorites
Simulating ROS-based Robots in Gazebo, CARLA and LGSVL Simulators
supervisor
study program
defence date
language