title
Erinevate pipratoodete vürtsikuse määramine kasutades sensoorset analüüsi
Assessing the spiciness of different pepper products by using sensory analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit