title
Tehnoloogiasiire EL-is: strateegilise tähtsusega IKT lahenduste eksport teistesse EL-i liikmesriikidesse
Technology Transfer in the EU: Exporting Strategically Important ICT Solutions to Other EU Member States
author
Säär, Anni
supervisor
defence date
language