title
Domeeniteadmiseta andmeanalüüsi meetodi arendamine hõreda kliinilise andmestiku põhjal
Developing Data Analysis Baseline for Sparse Clinical Dataset without Domain Knowledge
keywords
klasterdumine
dimensionaalsuse vähendamine
andmete puhastamine
dimensionality reduction
data cleaning
supervisor
study program
defence date
language