title
Soojuse akumulatsioonipaakide kasutamise võimalused Paikuse kaugküttevõrgu suvise töö efektiivsuse tõstmiseks
Opportunities for the use of heat accumulation tanks in Paikuse district heating network to improve the efficiency of network in summer
defence date
language