title
Töötamist segavate tegurite analüüs Wärtsilä BLRT Estonia OÜ näitel
The analysis of factors complicating work on the example of Wärtsilä BLRT Estonia OÜ
author
Neetar, Jaana
supervisor
defence date
language