title
Furtsellaraani kasutusvõimalused toiduainetes – mõju jäätiste omadustele ja marmelaadi kuivsegude tootearendus
Possibilities of furcellaran applications in food products – impact on ice-cream characteristics and development of jelly powder
author
Liivo, Elis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal