title
Kuivatamise ja külmutamise mõju mustika kvaliteedile
The effect of drying and freezing methods on the quality of blueberries
author
Savchenko, Aleksandr
keywords
mustikas
toiduainete töötlemine
blueberry
drying
food processing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access