title
Tööelu kvaliteeti mõjutavad tegurid organisatsiooniliste muutuste kontekstis
Factors influencing the quality of work life (QWL) in the context of organizational change
author
Harjo, Merle
keywords
tööalane heaolu
organisatsiooniülesed muudatused
quality of work life
occupational wellbeing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.09.2019
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 01.09.2019. Available at academic unit, please contact staff for more information