title
Kokkuleppevedude kasutamist motiveerivad ja takistavad tegurid Eestis
Driving and Hindering Factors of Using Ridesharing Services in Estonia
author
Ojalill, Alar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information