title
Kaugkütte lõpptarbijate parameetrite mõju kaugküttevõrgu efektiivsusele AS Tallinna Küte näitel ning nende parendamine
Influence of district heating end-user parameters on efficiency of district network in AS Tallinna Küte and improvement of them
author
Rohusalu, Anton
defence date
language