title
Inuliini tüüpi fruktaanide metabolism laktobatsillides
Metabolism of inulin-type fructans in lactobacilli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access