title
Arenguvestluse mõju töötajate töömotivatsioonile ja tunnetatud töö tulemuslikkusele tulemusjuhtimise kontekstis
The impact of performance dialogue on employees work motivation and perceived work efficiency in the context of performance management
author
Adli, Maarika
keywords
eesmärkjuhtimine
performance dialogue
setting goals
SMART model criteria
satisfaction with work
perceived work efficiency
supervisor
defence date
language