pealkiri
Arenguvestluse mõju töötajate töömotivatsioonile ja tunnetatud töö tulemuslikkusele tulemusjuhtimise kontekstis
The impact of performance dialogue on employees work motivation and perceived work efficiency in the context of performance management
autor
Adli, Maarika
märksõnad
eesmärkjuhtimine
performance dialogue
setting goals
SMART model criteria
satisfaction with work
perceived work efficiency
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel