title
Eesti väikesadamate võimekus kaatrite teenindamiseks Põhja-Eesti sadamate näitel
The scope of facilities and services for boats on the example of harbours in Northern Estonia
author
Majerovitš, Oksana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information