title
Põlevkivi ja biomassi koospürolüüsi uuringud
Studies on the co-pyrolysis of oil shale and biomass
author
Alabi, Oluwashola Sopiriala
keywords
supervisor
Järvik, Oliver; Mozaffari, Sepehr
defence date
language