title
Tööealiste noorte ja tööandjate ootused töösuhetele
Work relationship expectations of young working-age employers and employees
author
Rau, Triin
keywords
tööealised noored
ootuste erinevus
working-age young people
expectation
expectation difference
supervisor
defence date
language