title
Kiirendatud mikroskoopilise meetodi väljatöötamine jää rekristalliseerumise uurimiseks jäätises
Development of an accelerated microscopic method for analysis of ice recrystallisation in ice cream
keywords
jää rekristalliseerumine
kiirendatud mikroskoopiline meetod
ice recrystallisation
accelerated microscopic method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal