title
Jaapani organisatsioonikultuuri mõju Euroopa allüksustele rahvusvahelises e-kaubanduse ettevõttes
The impact of Japanese organizational culture on European subsidiaries in a multinational e-commerce company
author
Aal, Kaidi
keywords
alignment of organizational cultures
Japanese corporation
expansion into Europe
HR practices
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.01.2033