title
Kreeditarve kasutamisel põhinevate käibemaksupettuste tõkestamine
Prevention of value-added tax frauds related to credit invoices
author
Mikli, Mattias
defence date
language