title
Kiire tuuma magnetresonantsi rotatsiooni juhtseade
Hight-speed Nuclear Magnetic Resonance Rotation Control Unit
keywords
tuuma magnetresonants
laboritehnika
nuclear magnetic resonance
lab equipment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information