title
Torma mõisa ringtalli lääneosa ümberehitusprojekt
Reconstruction project for the western section of the round stable of Torma estate
author
Eksin, Erki
keywords
sõlmede kavandamine
kandevõime arvutused
koormusarvutused
arhitektuursed joonised
Torma
rafter design
timber design
joint design
load calculations
national heritage
defence date
language