title
Inseneribüroo efektiivse tüüpprotsessimudeli väljatöötamine
Development of efficient main processes template for engineering department
author
Keršis, Algis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
This thesis is confidential. It is not locally available at academic unit