title
CLT ja CLT-i turvavöökeelte tasapinnalisuse ja paksuse analüüs ning uurimine
CLT and CLT-i safety belt tongue flatness and thickness analysis and research
author
Külaots, Raido
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit