title
Laotöötajate tulemuslikkuse hindamiseks vajalike näitajate väljatöötamine
Designing required indicators for warehouse employees performance evaluation.
author
Balujev, Ilja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language