title
Laotöötajate tulemuslikkuse hindamiseks vajalike näitajate väljatöötamine
Designing required indicators for warehouse employees performance evaluation.
author
Balujev, Ilja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.01.2021
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal