title
Kujuelementidel põhineva tootmise ettevalmistamise automatiseerimine
Production preparation automation based on feature based machining
author
Kruuser, Kaarel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network