title
Nooremate ja vanemate õppejõudude motivatsioon ja seda mõjutavad tegurid Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži näitel
Motivation and its influencing factors for younger and older teaching staff in Virumaa College of Tallinn University of Technology
author
Kaljusaar, Anna
supervisor
defence date
language