title
Tsirkooniumil ja trimesiinhappel põhinevad koordinatsioonipolümeeride geelid
Zirconium and trimesic acid based coordination polymer gels
author
Jürisoo, Martin
defence date
language