title
Äri- ja tehnilise analüüsi dokumenteerimise lahenduse väljatöötamine ning rakendamine Registrite ja Infosüsteemide Keskuse näitel
The elaboration and implementation of business and technical analysis documenting solution for Centre of Registers and Information Systems
study program
defence date
language