title
Puhkekeskuse projekt, arhitektuurne lahendus ja kandekonstruktsioonide arvutus
The project of resort, architectural solution and bearing structures calculation.
author
Skljarova, Tatjana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.