title
Euroopa Liidu makromajandusliku stabiilsuse parandamise ja eelarvete järelevalve meetmete mõju Eesti eelarveprotsessile
The impact of EUs macroeconomic and fiscalsurveillance measures on the budgeting process of estonia
supervisor
defence date
language