title
Organisatsioonile pühendumine, tööga rahulolu ja organisatsiooni kliima ning nende omavahelised seosed AS Maru Metall näitel
Study of Organizational Commitment, Job Satisfaction, Organizational Climate and Their Relationships by the Example of Maru Metall Ltd
author
Oja, Eneli
supervisor
defence date
language