title
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötajate töömotivatsioon erinevate põlvkondade lõikes
Work motivation of different generations based on the area of Information and Communications Technology in Estonia
author
Kiigemaa, Kerstin
keywords
enesemääratlemise teooria
IKT valdkonna töötajad
self-determination theory
ICT sector employees
supervisor
defence date
language