title
Kütuste olulised füüsikalis-keemilised parameetrid ja nende määramisvõimalused
Analytical techniques for the determination of physical-chemical parameters of fuels
author
Tammik, Andre
supervisor
defence date
language