title
Eesti valmisolek üleminekuks e-arveldamisele avaliku ja erasektori vahel
The preparedness of transition to e-invoicing in public-private transactions in Estonia.
author
Rõa, Keiu
supervisor
defence date
language