pealkiri
Eesti valmisolek üleminekuks e-arveldamisele avaliku ja erasektori vahel
The preparedness of transition to e-invoicing in public-private transactions in Estonia.
autor
Rõa, Keiu
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel